SeeYourClicks - STOP Click Fraud on Google Adwords!

Hồ sơ vay vốn ngân hàng

Share & Comment

Hồ sơ vay vốn ngân hàng nhanh tại TPHCM. Làm hồ sơ vay ngân hàng uy tín hàng đầu. Giúp làm hồ sơ vay vốn ngân hàng số 1. Trợ giúp thủ tục hồ sơ vay tiền ngân hàng phí thấp, bao phương án.


Nếu bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn không cần chuẩn bị tất cả những hồ sơ phía dưới, chúng tôi sẽ hỗ trợ làm thủ tục cho quý vị.

Hồ sơ vay vốn sản xuất kinh doanh (nếu mục đích khác, liên hệ hotline để chúng tôi hướng dẫn thêm) :
 • Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu).
 • CMND, hộ khẩu/KT3 của người vay và người bảo lãnh (nếu có).
 • Chứng từ pháp lý và tình hình hoạt động SXKD của cơ sở/doanh nghiệp hoặc chứng minh mục đích vay.
 • Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.
 • Chứng từ chứng minh nguồn thu nhập
http://www.dichvuvaytiennganhang.com

Các loại hình vay để có sự chuẩn bị phù hợp gồm :

Vay bổ sung vốn lưu động là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động như: mua nhiên/nguyên vật liệu, hàng hoá dự trữ, tài trợ các khoản đối tác chậm trả, trả lương nhân công, điện nước, . . . phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: theo phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) và giá trị tài sản đảm bảo.
 • Thời gian vay: Thời gian vay: tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức cho vay: Vay món (từng lần) hoặc cấp HMTD giải ngân theo KUNN
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD.
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả hàng tháng hoặc hàng quý.
  • Vốn trả cuối kỳ hoặc theo khế ước nhận nợ.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
 • Tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình. 

Vay đầu tư tài sản cố định là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn đối với khách hàng có nhu cầu đầu tư tài sản như :
 • Mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ.
 • Mua/xây dựng/sửa chữa bất động sản làm địa điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: tuỳ theo phương án đầu tư tài sản và giá trị tài sản thế chấp.
 • Thời gian vay:
  • Mua máy móc thiết bị, phương tiện vận tải: tối đa 120 tháng.
  • Mua bất động sản làm địa điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ: tối đa 180 tháng
  • Xây dựng bất động sản làm địa điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ: tối đa 120 tháng
  • Sữa chữa bất động sản làm địa điểm sản xuất kinh doanh dịch vụ: tối đa 84 tháng
 • Loại tiền vay: VND, USD, EUR.
 • Ân hạn trả vốn: trong thời gian chưa đưa tài sản vào vận hành chính thức và tối đa 12 tháng
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo tiến độ đầu tư/thanh toán thực tế.
 • Phương thức trả nợ:
  • Lãi trả: hàng tháng
  • Vốn trả: hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
 • Tài sản đầu tư có nguồn gốc hợp pháp.
 • Có phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) khả thi và có nguồn thu nhập  từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
 • Có tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình. 
Vay bổ sung vốn lưu động theo phương thức thấu chi thế chấp bất động sản là sản phẩm tín dụng nhằm bù đắp sự thiếu hụt tạm thời vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) như thanh toán tiền điện, nước, thanh toán thuế, trả lương, thanh toán tiền mua nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ và các mục đích hợp pháp khác.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: theo nhu cầu vốn lưu động của khách hàng và có thể tối đa lên đến 1 tỷ đồng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Thời gian vay: lên đến 12 tháng.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể nhận tiền vay bất cứ khi nào.
 • Phương thức trả nợ: lãi trả ngày 15 hàng tháng và - Vốn trả khi tài khoản tiền gửi thanh toán có số dư có; hoặc
  - Vốn trả cuối kỳ.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
 • Khách hàng có tài khoản tiền gửi thanh toán.
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
 • Tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình. 
Vay hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp thế chấp bất động sản là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn đối với khách hàng có nhu cầu hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp để thực hiện phương án/dự án kinh doanh mà doanh nghiệp được cấp phép.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: Tối đa 5 tỷ đồng và ≤ 85% tổng phương án hợp tác/góp vốn của KH.
 • Loại tiền vay: VND
 • Thời gian vay: tùy theo đặc điểm phương án sản xuất kinh doanh/phương thức trả nợ, tối đa lên đến 84 tháng (7 năm).
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Phương thức trả nợ: lãi trả hàng tháng và - Vốn trả góp định kỳ hàng tháng hoặc định kỳ  ≤ 6 tháng/lần; hoặc
  - Vốn trả cuối kỳ (nếu thời hạn vay ≤ 12 tháng).

Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
 • Mục đích của hoạt động hợp tác kinh doanh không dùng để tăng vốn chủ sở hữu trên Giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp/không thành lập pháp nhân mới.
 • Mục đích hoạt động góp vốn nhằm tăng vốn chủ sở hữu trên GPKD của DN/thành lập pháp nhân mới
 • Khách hàng vay là chủ sở hữu tài sản bảo đảm.
 • Có tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá. 
Cho vay Hỗ trợ vốn kinh doanh là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu vốn kinh doanh trung dài hạn và không áp lực trả vốn trong thời gian 2 năm đầu. Ngoài ra khách hàng còn linh hoạt chọn các mức góp hàng năm tăng dần phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh doanh của khách hàng.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: Theo phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) và tối đa 10 tỷ đồng.
 • Thời gian vay: Tối đa 84tháng
 • Loại tiền vay: VND.
 • Ân hạn vốn: Tối đa 24 tháng.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức cho vay: Vay món (từng lần).
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của hoạt động SXKD.
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả: hàng tháng
  • Vốn trả: hàng tháng hoặc định kỳ ≤ 6 tháng/lần theo phương thức góp đều hoặc vốn góp bậc thang tăng 10-20%/năm.
Đối tượng khách hàng:
 • Khách hàng là cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Sản xuất kinh doanh hợp pháp/hợp lệ.
 • Có phương án SXKD khả thi và nguồn thu nhập từ hoạt động SXKD đủ để trả nợ vay.
 • Tài sản thế chấp: bất động sản (nhà/đất), động sản, giấy tờ có giá của người vay hoặc của người thân trong gia đình. 
Chương trình vay mua đất cao su hỗ trợ vốn cho KH có nguồn thu nhập từ khai thác mủ cao su và các nguồn thu nhập khác chứng minh được.
 • Diện tích đất mua tối thiểu 1 ha.
 • Đất mua phải có cây cao su từ 3 năm tuổi trở lên
 • Nếu mua đất cao su trên 5 năm tuổi: đươc tính nguồn thu nhập từ khai thác mủ cao su của đất cao su dự kiến mua.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: Tối thiểu 100 triệu VND/KH, tối đa theo nhu cầu và nguồn thu nhập của KH
 • Thời gian vay: Tối đa 12 năm và không quá thời hạn khai thác còn lại của cây cao su mua (thời hạn khai thác được tính tối đa đến 15 năm tuổi của cây cao su).
 • Ân hạn vốn: Tối đa 36 tháng.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  • Lãi trả định kỳ hàng tháng/3 tháng.
  • Vốn trả định kỳ hàng tháng/3 tháng theo phương thức vốn góp đều.
Chương trình vay chăm sóc cà phê nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho KH là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam có nhu cầu vốn để chăm sóc cây cà phê (gồm các chi phí: phân bón, tưới tiêu, thuốc trừ sâu, nhân công, nông cụ, …)
 • Diện tích trồng cà phê: Tối thiểu 1 ha.
 • Cà phê có độ tuổi: Tối thiểu 3 năm.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: Tối đa 60 triệu đồng/ha  x  diện tích cà phê (ha).
 • Thời gian vay: Tối đa 12 tháng.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức trả nợ linh hoạt:
  - Lãi trả:
  • Trong 6 tháng đầu tiên: Trả lãi hàng tháng/3 tháng một lần.
  • Trong thời hạn vay còn lại: Trả lãi hàng tháng/3 tháng/ trả cùng vốn gốc vào cuối kỳ.
  - Vốn trả: cuối kỳ/theo KUNN.
 Dịch vụ vay vốn ngân hàng - Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ trồng lúa là sản phẩm tín dụng nhằm hỗ trợ nguồn vốn cho khách hàng có nhu cầu bổ sung vốn lưu động như: mua giống, phân bón, thuốc trừ sâu, công cụ lao động, máy nông cơ, . . . phục vụ cho hoạt động nông nghiệp nông thôn.
Đặc tính sản phẩm:
 • Số tiền vay: theo nhu cầu khách hàng, tối đa 30 triệu đồng/ha/vụ x số ha trồng lúa.
 • Thời gian vay: theo mùa vụ, tối đa 12 tháng.
 • Loại tiền vay: VND.
 • Lãi suất cạnh tranh tính trên dư nợ thực tế (dư nợ giảm dần).
 • Phương thức cho vay: Vay món (từng lần) hoặc cấp Hạn mức tín dụng
 • Phương thức giải ngân linh hoạt, có thể giải ngân một lần hoặc nhiều lần theo nhu cầu thực tế của khách hàng.
 • Phương thức trả nợ:
 • Lãi trả định kỳ hàng tháng/3 tháng/6 tháng.
 • Vốn trả cuối kỳ.
Đối tượng khách hàng:
 • KH là cá nhân, hộ gia đình người Việt Nam.
 • Độ tuổi từ 18 trở lên.
Điều kiện vay:
 • Khách hàng trực tiếp tham gia vào hoạt động trồng lúa trên diện tích đất canh tác tối thiểu 1ha.
 • Tài sản đảm bảo: thuộc sở hữu của chính khách hàng vay hoặc của người thân trong gia đình. 
Với mong muốn được hỗ trợ tài chính giúp khách hàng chủ động trong các nhu cầu tiêu dùng: xây dựng, sửa chữa nhà; du lịch; cưới hỏi; du học; mua xe hơi..v.v. trân trọng giới thiệu đến Quý khách sản phẩm “Vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo” dành cho Khách hàng cá nhân, Hộ gia đình với các ưu đãi đặc biệt như sau:
 • Thủ tục đơn giản, nhận tiền nhanh chóng.
 • Số tiền vay từ 100 triệu đến10 tỷ.
 • Thời hạn vay dài đến 12 tháng đến 300 tháng.
*HỖTRỢ VAY
    -  vay tiêu dung cá nhân
    -  vay Bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh.
    - vay trung dài hạn.
    -  vay dự án.
    - vay tài trợ xuất nhập khẩu.
    - Các nghiệp vụ bảo lãnh.
    - vay tín chấp.
Bạn Đang Khó Khăn Về Tài Chính ! Bạn cần thế chấp Bất Động Sản
( sổ hồng , sổ đỏ ) để vay Ngân hàng hay vay Tư nhân. 
    HỖ TRỢ VAY VỐN NGÂN HÀNG :  
  - Hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn từ A - Z
( hỗ trợ phương án , chứng minh thu nhập , không cần GP kinh doanh )
 - Giải ngân từ 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ .
 Nhận giải chấp, đáo hạn số tiền từ 100 triệu đến 50 tỷ, lãi suất thấp
- Ngân hàng hỗ trợ cho vay mua nhà , đất đến 70% giá trị tài sản thời hạn trong 25 năm .
- Vay mua ÔTÔ thế chấp chính Xe đã mua (thời hạn vay từ 3 – 5 năm).
 - Hỗ trợ vay vốn dài hạn ( thời gian vay  từ 5 đến 25 năm ) không lo đáo hạn.
 Chỉ nhận hồ sơ nội ô Tp Hồ Chí Minh.
 *Chương trình vay tín chấp với 2 điều kiện : Nhận lương qua tài khoản Ngân Hàng ATM, Lương
TỪ 3,5 triệu, thời gian làm việc từ 12 tháng
Cho Vay Tư Nhân  ( vay nóng Lãi 3- 4 % ):
 -Thế chấp giấy tờ nhà , đất ( sổ hồng , sổ đỏ ), nhận hồ sơ từ 100 triệu. Cho
vay đến 80% giá trị tài sản . Thủ tục đơn giản , lãi suất thấp 3% - 4% , phí cạnh
tranh ( tùy hồ sơ , số tiền vay và lãi suất , Nhận tiền ngay trong ngày). Ký hợp
đồng chuyển nhượng QSH nhà , đất hoặc hợp đồng vay mượn tại phòng công
chứng ( có điều khoản ràng buộc để bảo vệ quyền lợi 2 bên ).

Vay tư nhân ( vay nóng ) chỉ nhận hồ sơ nội ô Tp HCM !
Tags: , , , , ,

Written by

Chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ vay vốn ngân hàng chuyên nghiệp tại khu vực TPHCM với những ưu điểm : không cần chứng minh thu nhập, nguồn trả nợ, bao trọn gói về dịch vụ. Liên hệ tư vấn : TPHCM : 0916.678.114

 

Một số lưu ý về dịch vụ

- Chi phí dịch vụ : Khoảng 2% - 5% trên giá trị vay (Tùy thuộc giá trị tài sản thu nhập thực tế của người vay).
- Lãi suất : Từ 6% đến 13% (Phụ thuộc ngân hàng nào, mục đích vay, thời hạn vay ( 1 năm đến 20 năm), giá trị tài sản).
- Phạt trả nợ trước hạn : Không tính phí
- Phạt trễ hạn : Phụ thuộc chính sách ngân hàng, thông thường trễ hạn trong khoảng 10 ngày thì không áp dụng phí, nếu quá thời hạn trên thì áp dụng mức phí 0.5% trên số tiền lãi và gốc trễ hạn

Tại sao lại chọn FinanceWeek

+ Bao trọn gói, chỉ cần tài sản là vay được
+ Không cần chứng minh mục đích vay, nguồn trả nợ
+ Phí hợp lý, lãi suất thấp
Dịch Vụ Hỗ Trợ Vay Vốn Ngân Hàng


TPHCM: 156 Nguyễn Thái Binh, Quận 1, TPHCM - Hotline: 0916.678.114


Copyright © Dich vu vay von ngan hang nhanh, ho tro vay von ngan hang tai TPHCM | Designed by Vay Vốn Ngân Hàng

Dịch Vụ Hỗ Trợ Vay Vốn Ngân Hàng

Đ/C: 156 Nguyễn Thái Binh, Quận 1, TPHCM

Hotline : .0916.678.114
Đối tác: Dịch vụ ho tro vay von nhanh. tại TPHCM. Hỗ trợ Thi công văn phòng trọn gói với chi phí thấp. Thợ thi công giỏi chuyên nhận làm trần thạch cao,vách ngăn thạch cao tại TPHCM. Tìm hiểu thêm về trần thạch cao chìm là gì.
DMCA.com Protection Status